Akende ja klaaslae pesu: RMK kontor, Toompuiestee 24

Klaaskatuste puhastus

Kliendi soov:

Pesta Riigimetsa Majandamise Keskuse Toompuiestee 24 hoone klaaskatus väljastpoolt.

Tööde käik:

Katuselt pesti klaaskatuse välispinnad. Samuti pesti katuse sisemine pool ehk klaaslagi.

Lõpptulemus:

RMK kontori efektne klaaslagi sai puhtaks ja säravalt läbipaistvaks.

Teenuse lisainfo