Paigaldus: Vae 6 korstna lennuohutustuled

Vae 6, Laagri korstna lennuohutustuled

Kliendi soov:

 • Hinnata korstna olemasoleva valgustite süsteemi mahtu ja seisukorda
 • Viia korsten vastavusse lennuohutusnõuetega: paigaldada ohutustuled
 • Järgida Lennuameti ettekirjutusi:
  • Korstna kahele tasapinnale – võimalikult tipu lähedale ja keskossa – paigaldada võrdse vahega neli lennuohutustuld.
  • Lennuohutustule parameetrid – punane, pidevalt põlev, sisse lülitatud vastavalt välisvalguse tugevusele, minimaalne heledus 32 cd/m2 (Low Intensity Type B, vt manust)

Pakutud lahendus:

 1. Olemasoleva kaabelduse ja tulede inspektsioon kohapeal
  1. Põhjalik raport süsteemi seisukorra ülevaate, fotode, kommentaaride ja ettepanekutega
 2. Vahetada välja ülemisel platvormil asuv valgustikaabeldus, mis oli amortiseerunud ja seetõttu ohtlikuks muutunud
 3. Vahetada välja kõik 8 valgustit, kuna need olid kaotanud vettpidavuse ega vastanud Lennuameti kehtivatele nõuetele

Tööde käik:

 • Aprill 2019: inspektsioon kohapeal ning raporti koostamine, 1 + 1 päeva
 • Mai 2019: kaabelduse väljavahetamine ja uute tulede paigaldus, 3 päeva
 • Lisaks tehtud tööle jäid kliendile fotod nii inspektsioonist kui ka tööde teostamisest ning seisukorra fikseerinud raport.

Lõpptulemus:

Vae 6, Laagri asuva korstna lennuohutustuled vastavad Lennuameti jm kehtivatele nõuetele. Korstnal asuvad toitekaablid on korralikult isoleeritud; kaablite jaotuskarbid vastavad IP68 standardile; valgustite kaablid on eraldi kaablikõrides (peavad olema teistest kaablitest eraldi).

Korstnatööde lehele